“ Goodbye Summer”

Photographer Elena Sokolova

Stylist Eliza Kiseleva 

Make up artist Olga Ivanova

Hair stylist Sergey Stolyarov

Model Anna at Selectmgmt