"Fragola" for Vogue Portugal

Creative direction&photography Elena Sokolova

Style Elizaveta Kiseleva

Model Sveta @ Genom Management

Stylist ass. Aliya Akhmedbekova